ÖZEL YARATICI ANAOKULU

Günlük Rutin

 

 

Ozel Yaratici Anaokulu-Günlük Rutin-Müzik ve Ritim
MÜZİK VE RİTİM
Çocuklarla yapılan ritim çalışmaları onlarda ritim duygusunu geliştirirken, hayatı da düzenli yaşama alışkanlığı kazandırmaktadır. Ritim çalışmaları bedensel yetenekleri geliştirir, çocukta olumlu bir kişilik gelişimine yardımcı olur. Okul öncesi dönemde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. Her çocuk müziği sever ve az ya da çok yeteneklidir. Bu yetenek, çocuğa sunulan uygun ortam ve eğitimle gelişir.
Özel Yaratıcı Anaokulu-Yoga
JİMNASTİK VE YOGA
Jimnastik ve yoga çocuklarımızın fiziksel-zihinsel-sosyal-ruhsal olarak tam ahenk halinde olmasını sağlar.Yoga ve jimnastik çocuklarımıza fiziksel açıdan tam sağlık sağlar. Yoga ve jimnastik çocuklarımızın iç salgı bezlerini uyarır, hormon bezlerini dengeli çalıştırır, bedenin içindeki bütün organlar masaj etkisi almış olur. En önemli etkisi de esneklik anlamındadır. Çocukların bedenleri esnedikçe ve dengelendikçe gerginlikler çözülmekte ve bu doğal olarak davranışlarına ve yaşam kalitesine de yansımaktadır.
Özel Yaratıcı Anaokulu-Sanat-Günlük Rutin

 

 

SANAT ETKİNLİKLERİ

Sanat etkinlikleri; yoğurma maddeleriyle çalışma, boya çalışmaları, kağıt işleri ve kolaj çalışmalarını kapsar.Çocuklarımızın zamanını yapıcı bir şekilde değerlendirmesini sağlarken onlara yeni fikirler geliştirmesini ve yaratıcılığı,ortak çalışmalarla yardımlaşma ve paylaşmayı,planlayıp uygulamayı ve sonuçlandırma gibi gelişimine katkıda bulunur.

 

MUTFAK ETKİNLİKLERİ
 
Jimnastik ve yoga çocuklarımızın fiziksel-zihinsel-soysal-ruhsal olarak tam ahenk halinde olmasını sağlar.Yoga ve jimnastik çocuklarımıza fiziksel açıdan tam sağlık sağlar. Yoga ve jimnastik çocuklarımızın iç salgı bezlerini uyarır, hormon bezlerini dengeli çalıştırır, bedenin içindeki bütün organlar masaj etkisi almış olur. En önemli etkisi de esneklik anlamındadır. Çocukların bedenleri esnedikçe ve dengelendikçe gerginlikler çözülmekte ve bu doğal olarak davranışlarına ve yaşam kalitesine de yansımaktadır.

 

KİTAP ÇALIŞMALARI

Kitap çalışmaları  amaçlar ve kazanımlar göz önünde bulundurularak ,  yaptığımız ,aylık kavram çalışmalarını ,küçük kas gelişimlerini,  yönergeleri alma ve uygulama becerilerini desteklemek için katkıda bulunur.
SERBEST ZAMAN
 
Serbest zaman etkinlik diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler. Yaratıcılıklarını geliştirme, kendini ifade etme, paylaşma, problem çözme, sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme ve karar verme gibi becerilerini geliştirme açısından önemlidir
BAHÇE ZAMANI
 
Bahçe etkinlikleri, öğrencilerin serbest şekilde birbirleriyle etkileşim halinde oynamaları, kurdukları oyunlarla iç dünyalarını dışa yansıtmalarına ve büyük motor becerilerinin gelişimlerini desteklemektedir.

ÖZEL YARATICI ANAOKULU
;

Hemen bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz!